En familiebedrift i tre generasjoner

T.M. Slungård Sag & Høvleri AS er en videreføring av tredje generasjons Torvald Slungård Sag som ble etablert i 1933.
Fra 1991 byttet firmaet navn til T.M.Slungård Sag & Høvleri, - og fra 2004 ble det gjort om til AS.

Bedriten startet med saging av tømmer, produksjon av trelast og treemballasje ved Feren i Meråker. Arbeidsstokken var i skogen og drev fram tømmer om vinteren, før det i sommerhalvåret ble saget på dampsag. Bedriften ble sukssesivt flyttet ned til bygda hvor driften kom i gang i 1947, ovenfor Meråker stasjon på plassen vi holder til i dag.

I 1991 ble siste tømmerstokk saget, og driften ble endret til kløyving og høvling av trelast, og salg av byggevarer. Emballasjeproduksjon er videreført gjennom alle år, og i 1996 startet vi opp en pallefabrikk i Sverige. Denne ble flyttet til Meråker i 2010 med lokalisering på Merakernestrøa. Vi har siden 2012 vært medeiere i  Byggtorget, og profilerer detaljsalget gjennom Byggtorgetkjeden.

Vårt primærområde for paller og tre emballasjer er Midt-Skandinavia.

Marius SlungårdDaglig Leder
Marius Slungård

Tlf: 74 81 08 00

E-post

Vi har fokus på leveringsdyktighet, kvalitet, kunnskap og pris!